Szechenyi 2020 Pályázat Tájékoztatás

Rendezvényszervezés a Balatonnál

és számos helyen az országban

Szervezet-és készségfejlesztési képzések,

coaching, mediáció

Kreatív és interaktív programok,

profi szervezés, maradandó élmények

Egyedi igényekhez igazodó

indoor és outdoor helyszínek

Egy perc a Ringben - egy perces játékok a népszerű tévéműsor alapján Tiszta Hollywood- filmforgatás Hangjegy vadászat - zenei vetélkedő Agy(fél)teke - kvíz játék Danny Ocean bandája - a széf kinyitásához vidám játékok sora vezet Tánc a Föld körül Lego Bridge Art a' la carte - különleges produkciók a vacsoraasztaloknál Meghökkentő esték - interaktív színházi előadás Volt egyszer egy manöken - nyomozás egy modell gyilkosa után Seherezádé küldetés Bonbon-és csokoládé készítés Fotó Szafari - találd meg a helyszíneket fotók alapján Filmforgatás Mission Impossible - városfelfedező nyomozás Wine caching - bortúra Geocaching túra - helyi nevezetességek felfedezése és játékos kihívások Tutajépítés Pusztaolimpia Biciklitúra Vitorlázás Terepsegway Sárkányhajózás Trabi programok Elektromos quad és ranger Íjharc Lézercsata DJ Karaoke Stand up comedy Bűvész Kaszinó Catering

Tökéletes Nap Kft.

Székhely:
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15.

Telephely:
​​​​​​​8230 Balatonfüred, Rozmaring köz 15.

+36 30 6848 552

rendezveny@csapatepitonap.hu

Adatvédelmi tájékoztató
csapatepitonap.hu


Adatkezelés alapjai

A csapatepitonap.hu (Tökéletes Nap kft., adószám: 24110787-2-19, székhely: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zslilinszky u. 15., képviselő: Harsányi Andrea ügyvezető igazgató, továbbiakban: Adatkezelő) online érdeklődési lehetőséget/ajánlatkérést biztosító felületével kapcsolatban kezeli az érdeklődést küldők személyes adatait, kizárólag az érdeklődésre történő válaszadás céljából.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az érdeklődést küldő felhasználók személyes adatait.


1. Az adatkezelő
Az adatkezelő neve: Harsányi Andrea
Az adatkezelő címe: 8230 Balatonfüred, Rozmaring köz 15.
Az adatkezelő elérhetőségei:
Telefon:
+36 30 684 8552
e-mail: andrea.harsanyi76@gmail.com

2. Adatkezelés célja
Az adatkezelés kizárólagos célja a honlapon leadott érdeklődés/ajánlatkérés megválaszolása, tájékoztatás.
Ezen adatok egyéb célra nem használhatóak fel, különösen ideértve reklámtevékenység végzését az adatok bármilyen felhasználási módjának segítségével.


3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a)
Az érintett hozzájárulása, mely a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen, kötelező.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó érdeklődés/ajánlatkérés elküldése előtt kifejezetten hozzájárulását adja az általa megadott, a cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok kezeléséhez.


4. Az érintettek köre
Az érintettek köre: az oldalon érdeklődés/ajánlatkérés űrlapot használók.

5. A kezelt adatok köre
Az érdeklődést küldő felhasználók által az érdeklődés elküldése előtt megadott, az érdeklődésre történő válaszadás teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (email)

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő személye:
Harsányi Andrea

A honlaptárhely szolgáltatója biztosítja az adatküldésre alkalmas felület üzemeltetéséhez szükséges technikai infrastruktúrát - webszervert.

Ez az adatfeldolgozás nem terjed ki az adatok tényleges és tényszerű megismerésére, kezelésére, kizárólag az adatok tárolását, a tevékenység ellátásához szükséges feladatok biztosítását hivatott megvalósítani, gépi formában. A személyes adatok tartalma megismerése nem kerül!

DotRoll Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
+36 - 1 - 432 - 3232
+36 - 1 - 432 - 3231
support@dotroll.com
Cégjegyzékszám: 01-09-882068
Adószám: 13962982-2-427. Az adatkezelés időtartama
Az elektronikusan tárolt személyes adatok az érdeklődés megválaszolását követően 5 napon belül törlésre kerülnek.

8. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érdeklődő kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érdeklődéssel kapcsolatban személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.


Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Kérésre legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha az érdeklődő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:

http://www.naih.hu

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)


9. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
A tárolt adatokat az adatkezelő a tőle telhető legnagyobb alapossággal kezeli.
Harmadik személynek kizárólag törvényi előírás esetén ad át adatokat, erről az érintett felhasználót a megadott elérhetősége/ken egymást követő munkanapokon legalább három alkalommal próbálja tájékoztatni.
A kapott adatokat kizárólag email fiók beérkező levelei között tárolódnak, egyéb adatbázisokba történő átmozgatásuk, másolásuk nem valósul meg.
Lehetséges korszerű biztonsági alkalmazásokat vesz igénybe a használt szerver alapvető biztonságtechnikai szolgáltatásai mellett (DKIM, SPF, SSL/titkosított/ kapcsolat)

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE

1. érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;


4. bűnügyi személyes adat:
a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat:
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

7. adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

9. adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

10. adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

11. adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal:
az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14. adatmegsemmisítés:
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

15. harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2023. április 17.